19 september 08:00-14:00Oslo Event Hub

Radar Norway samler opp mot 300 av Norges viktigste IT-beslutningstakere  og sammen med inviterte gjester og utvalgte partnere belyser vi de viktigste trendene, mulighetene og utfordringene for IT-virksomhetsåret 2025.  Hvordan bør du utarbeide strategi og styre risiko og muligheter innen IT- og teknologi?


HVORFOR SKAL JEG PRIORITERE RADAR SUMMIT OSLO?

Den 19. september 2024 samler vi for første gang Norges viktigste beslutningstakere sammen med ledende representanter fra leverandørene innen IT og teknologi på Oslo Event Hub. Det blir en innholdsrik dag med inspirasjon, nettverksbygging, kompetanseutvikling og fremtidsutsikter.

Du vil få inspirasjon og kunnskap som hjelper deg å:

  • Forbedre din omverdensanalyse i en stadig mer usikker fremtid
  • Skape mer effektiv bruk av IT- og teknologi for å håndtere risikoer og muligheter
  • Forstå hvordan du skal prioritere i IT-budsjettet ditt

Alle Summit-deltakere får muligheten til å få konkrete råd fra våre spesialister om hva du bør prioritere her og nå, samt hvordan du kan håndtere nåværende og fremtidig utvikling for din virksomhet.


Arrangementet er kostnadsfritt kun for deg som er beslutningstaker innen privat eller offentlig sektor.


Påmeldingen er nå åpen. Ta med styret og ledelsen i egen virksomhet og meld deg på sammen med kolleger!

OBS! Arrangementet er kostnadsfritt kun for deg som er beslutningstaker innen privat eller offentlig sektor.

Representerer du en leverandøre av Tech/IT henviser vi deg som mulig partner på vårt event.


Kjernemålgruppen for arrangementet er:

Ledergrupper, styrer, administrerende direktør, IT-direktør, IT-executive, sikkerhetsdirektør, IT-strateger eller en lignende rolle fra sluttbrukerbedrifter. 

Kjernemålgruppen er ikke leverandør- eller konsulentfirmaer, heller ikke selskaper som leverer tjenester til målgruppen. Vi vurderer hovedsakelig rollen, men også selskapet, for å unngå interessekonflikter med våre eksisterende partnere.

AGENDA


Vi jobber nå med våre partnere for å sette sammen en lærerik og relevant agenda for dagen!

Registrer deg for å motta oppdateringer fortløpende!

Organized by